Rovio

Rovio byttet fra en tung og gammeldags kontraktshåndtering til Zefort.

Rovio er et spill- og underholdningsselskap som sannsynligvis er best kjent for sitt internasjonale gjennomslag med Angry Birds. Rovio er børsnotert på Nasdaq Helsinki og driver internasjonalt med 7 spillstudio som hovedsakelig ligger i de nordiske landene.

Før Zefort brukte Rovio et ledende dokumenthåndteringssystem til kontraktshåndtering. Likevel var ikke teamet helt fornøyd: Løsningen føltes tungrodd, og metadata og brukeradministrasjon ble for vanskelig og derfor lite effektivt.

Vi hadde et omfattende dokumenthåndteringssystem, men sannheten er at vi bare brukte en brøkdel av det. Vi ville bytte til en enklere løsning som var spesiallaget for kontraktshåndtering. – Minna Raitanen, General Counsel hos Rovio

Enkel migrering til Zefort

Før Rovio gikk for Zefort, så de på flere alternative løsninger. Teamet valgte Zefort fordi løsningen samsvarte med det Rovio så etter.

Zefort er enkelt og fleksibelt i bruk og dekker våre behov. Nå kan hvem som helst finne informasjonen de trenger raskt, og den er pålitelig. – Marita Viekonelo, Paralegal hos Rovio.

For å flytte 15 000+ dokumenter fra det opprinnelige systemet til Zefort, valgte Rovio å benytte seg av et migrasjonsprosjekt levert av Zefort. For Rovio var migrasjonen enkel. Etter et få møter med Zeforts migreringsteam, ble dataene hentet ut og overført til Zefort.

Takket være Zeforts intuitive brukergrensesnitt og Rovios digitale ekspertise, så ikke selskapet behov for noen spesiell brukeropplæring – det var nok med lenker til Zeforts eksisterende veiledninger og opplæringsmateriell.

Et enkelt arkiv for alt som er viktig

I dag bruker Rovio Zefort til å arkivere alle sine kontrakter og andre dokumenter – kort sagt alt selskapet trenger å bevare på et trygt sted. I tillegg til det juridiske teamet bruker også økonomiavdelingen og HR Zefort.

For Rovio er Zeforts viktigste egenskaper den altomfattende søkefunksjonen, et ryddig brukergrensesnitt, metadataadministrasjon, brukeradministrasjon og integrert e-signatur. Teamet setter også pris på at nye og nyttige funksjoner, som muligheten til å koble sammen kontrakter, blir lagt inn i tjenesten.

Jeg anbefaler med glede Zeforts kontraktshåndteringssystem til så å si hvilken som helst bedrift. For oss var det veldig riktig å gå fra en flerbruksløsning til en løsning som rettet seg spesielt mot kontrakter. – Minna Raitanen, General Counsel hos Rovio

Les følgende kundehistorier

Kom i gang
og prøv
Zefort gratis