Käyttäjähallinta (Finnish)

Käyttäjähallinnassa lisätään ja poistetaan käyttäjiä ja käyttäjäryhmiä, valitaan käyttäjän rooli (viewer, editor, administrator) sekä määritetään yksittäisten käyttäjien oikeuksia.

Videon transkriptio

Hei! Tässä videoissa käydään läpi käyttäjähallinta.

Eli administrator, jolla on oikeus käyttäjähallintaan näkee users-ikonin täällä Zefortin vasemmassa valikossa.

Ja klikkaamalla sitä päästään käsiksi käyttäjähallintaan.

Täällä käyttäjähallinnassa näkyvät sekä lokaalit käyttäjät, eli ne joiden tunnukset ovat Zefortissa tehty,

että myös SSO:n kautta tulleet käyttäjätunnukset.

Eli molemmat näkyvät täältä.

Uuden käyttäjän Zefortiin voi luoda tuolta add user -painikkeella ja sieltä kun klikkaa, saa käyttäjän tiedot esiin.

Ja käyttäjälle annetaan nimi, sähköpostiosoite ja valitaan käyttäjän rooli.

Eli millainen lisenssi tälle käyttäjälle annetaan.

Meillä on kolmenlaisia lisenssejä.

Viwer-lisenssillä käyttäjä voi vain katsoa niitä sopimuksia joihin hänellä on annettu oikeus.

Oikeudet määritellään binders-osiossa.

Bindereita koskevassa videossa käydään sitten tarkemmin läpi käyttöoikeuksien määrittäminen binderilla.

Editor-roolilla käyttäjä pystyy oletusarvoisesti lataamaan sopimuksia järjestelmään ja editoimaan niiden sopimusten

metatietoja, joihin on oikeuden saanut.

Editorin osalta käyttäjähallinnassa voidaan määritellä vielä yksittäisiä oikeuksia.

Eli me voimme antaa käyttäjälle oikeuden ladata sopimuksia.

Eli meillä voisi periaatteessa olla sellainen editor-käyttäjä, joka ei voi ladata uusia sopimuksia sisään, mutta

voi editoida olemassa olevia.

Sitten määritellään saako editor luoda tägejä.

Jos editorille on annettu tägienluontioikeus, hän pystyy sopimuksen details-välilehdellä olevassa tägivalikossa

kirjoittamaan uuden tägin nimen.

Mikäli sellaista tägiä ei ennestään listalla ole, hän pystyy luomaan lennosta uuden tägin.

Sitten editorille voidaan antaa oikeus hallinnoida kansioita ja editorille voidaan antaa oikeus hallinnoida

osapuolia.

Kolmas rooli on administrator-rooli.

Siellä on samat optiot olemassa kuin editorillakin.

Sen lisäksi käyttäjähallinnan oikeus, eli pääseekö kyseinen editor tähän käyttäjähallintanäkymään.

Pääseekö hän tilinasetusnäkymään.

Saako hän siellä tilinasetus- eli tuolla account settings -näkymässä hallinnoida custom metadataa.

Eli se on eriytetty vielä omaksi oikeudekseen.

Ja sitten oikeus, josta on hyvin tärkeää olla tietoinen: can manage all contracts and binders, eli saako kyseinen

käyttäjä nähdä kaiken tilin sisällön automaattisesti siitä huolimatta tai riippumatta mitä binders-osiossa on määritelty.

Eli tilin pääkäyttäjällä on oletusarvoisesti tämä can manage all contracts and binders -asetus päällä.

Sellainen käyttäjä jolla on tämä asetus itsellään päällä, pystyy luomaan uusia administraaattoreita, joille antaa

tämän oikeuden.

Mutta mikäli Adminilla ei tuota oikeutta ole päällä, hän ei pysty antamaan sitä muille eikä itselleen.

Ja myös pääkäyttäjältä se voidaan kääntää pois päältä.

Eli voi olla sellainen tili, jossa yhdelläkään administraattorilla ei ole oikeutta nähdä kaikkia sopimuksia.

Käyttäjähallinnassa käyttäjälle voidaan myös määritellä oletushaku.

Jo olemassa olevaa käyttäjää päästään editoimaan käyttäjäriviltä löytyvästä kolmesta pisteestä.

Ja sieltä valikko edit user.

Käyttäjälle voidaan määritellä täältä myös oletuskansio eli myös täältä käyttäjähallinnon kautta voidaan

oletuskansio käyttäjälle antaa.

Zefortissa voidaan luoda myös käyttäjäryhmiä.

Löytyy täältä groups-osiosta.

Käyttäjäryhmä luodaan tuolta oikeasta yläreunasta kohdasta add user group.

Sen jälkeen ryhmälle annetaan nimi ja valitaan, ketkä käyttäjät siihen kuuluvat.

Sen jälkeen kun käyttäjät on valittu, ryhmälle voidaan halutessa antaa vielä oletuskansio.

Eli jos käyttäjä kuuluu tähän ryhmään, kun hän lataa jonkun tietyn sopimuksen niin sopimukset menee sitten siihen

oletuskansioon. Mikäli SSO on kytketty, eli on keskitetty käyttöoikeushallinta.

Tässä dialogissa näkyy mahdollisuus vielä yhdistää ryhmä johonkin, esimerkiksi AD:n ryhmään, jolloin ryhmän tiedot

tulevat automaattisesti sieltä keskitetystä oikeuksienhallintapaikasta.

Käyttäjäluonnin osalta lisätietoja löytyy vielä tuolta how to -videosta.

Eli siellä on taas seikkaperäinen video siitä, miten käyttäjiä hallinnoidaan täällä.

Tässä käyttäjähallinnan pikainen läpikäynti.