3 Step IT

Tekoäly inventoi 3 Step IT:n asiakassopimusten vastuut ja velvoitteet

IT-asiantuntija 3 Step IT päätti hyödyntää tekoälyä asiakassopimusten läpikäynnissä. Zefortin järjestelmä luki läpi sopimusmassan ja poimi sopimuksista haluttuja attribuutteja.

3 Step IT on johtava kansainvälinen IT-laitteiden elinkaaren hallinnan asiantuntija. Kymmenessä maassa toimiva yritys auttaa noin 4 000 asiakasyritystä IT-laitteiden elinkaaren hallinnassa tietoturvallisesti ja kiertotalouden periaatteita noudattaen. 3 Step IT hallinnoi yhteensä noin kahta miljoonaa IT-laitetta.

3 Step IT:n asiakassopimukset olivat skannattuina sähköiseen muotoon ja talletettuina verkkoon, mutta puutteellisista metatiedoista johtuen sopimuksissa valittujen optioiden sekä niissä määriteltyjen vastuiden ja velvoitteiden kokonaisvaltainen tarkistaminen oli haasteellista.

Yrityksessä pohdittiin, kuinka metatiedot saataisiin parhaiten ajan tasalle ilman asiantuntijoiden ylenmääräistä kuormittamista. Teknologisena edelläkävijänä 3 Step IT:lle olikin luontevaa hyödyntää Zefortin tekoälyä sopimusten läpikäynnissä.

Tekoäly kaivoi sopimuksista halutut attribuutit

Projektin aluksi 3 Step IT määritteli attribuutit, jotka yksittäisistä sopimuksista haluttiin poimia. Tässä tapauksessa attribuutteja olivat muun muassa osapuolitiedot, palvelulistaus ja mahdolliset SLA-tiedot. Määrittelyn jälkeen Zefortin tekoäly luki läpi yli 3 000 asiakassopimusta. Sopimukset olivat suomen- ja ruotsinkielisiä.

Tekoäly onnistui tunnistamaan osan attribuuteista erittäin hyvällä tarkkuudella. Joidenkin attribuuttien osalta Zefortin järjestelmä sai poimittua aiheeseen liittyvät lauseet, jolloin lopullisen tulkinnan teki vielä 3 Step IT:n asiantuntija.

”Koimme lopputuloksen onnistuneeksi. Yhteistyö Zefortin kanssa sujui hienosti, ja projekti saavutti sille asetetut tavoitteet.”
Sanna Vilén, Project Manager, 3 Step IT.

”Kokeilemme mielellämme tekoälyä osana ratkaisujamme. Kun oikea käyttökohde ja tarkoitus löytyy, tätä teknologiaa pystyy hyödyntämään tehokkaasti.”
Sari Leppänen, CIO, 3 Step IT

”Teknologian hyödyntäminen säästää ihmisasiantuntijoiden aikaa mielekkäämpiin tehtäviin. Zefortin kanssa tehty projekti auttoi meitä optimoimaan omaa toimintaamme.” Janne Silvonen, Legal Counsel, 3 Step IT

Jussi demo

Katso demo

Jussi Karttila esittelee Zefortin keskeisimmät ominaisuudet ja kuinka yrityksesi voi hyötyä markkinoiden kenties älykkäimmästä sopimushallinnan ratkaisusta.

Lue seuraavat asiakastarinat

Ota Zefort heti käyttöön