FLS Finland

Zefort jalkauttaa FLS Finlandin huoltotyöt sopimuksista aktiviteeteiksi

FLS Finlandin huoltosopimukset määrittelevät tarkasti operatiivisen tason toimintaa. Zefortin sopimushallinta varmistaa, että sopimuksissa määritellyt tehtävät hoidetaan sovitusti.

FLS Finland on yksi maailman johtavista LED-näyttöjärjestelmien toimittajista.  FLS on toimittanut LED-näyttöjärjestelmiä pysäköintilaitoksiin, huoltoasemille ja muihin vastaaviin kohteisiin jo yli 30 maassa. FLS vastaa myös toimitettujen järjestelmien huoltamisesta ja huoltoliiketoiminnan osuus onkin vahvassa kasvussa.

Yrityksellä ei entuudestaan ollut tietojärjestelmää sopimuksien ylläpitoon. Erityisesti huoltosopimusten osalta sopimuksilla oli vahvasti operatiivinen rooli, sillä niissä sovittiin huoltokohteiden tulevista toimenpiteistä.

FLS kaipasikin huoltosopimuksissa sovittujen aktiviteettien hallinnointiin tietojärjestelmätukea.

Huolto­sopimusten aktiviteetit Zefortissa

FLS päätti ratkaista sopimusongelmansa ottamalla käyttöön Zefort:n sopimustenhallinta­ratkaisun. Zefortissa kullekin sopimukselle voidaan määritellä rajaton määrä aktiviteetteja, joita järjestelmä valvoo.

Aktiviteetit voivat olla määräajoin, esimerkiksi kuukausittain tai vuosittain, toistuvia, kuten huoltosopimuksissa usein kyse onkin. Zefortissa kullekin aktiviteetille voidaan määritellä yksi tai useampi vastuuhenkilö ja aktiviteetti voidaan myös kuitata tehdyksi järjestelmässä.

Zefort:ssa meitä miellytti erityisesti käyttöönoton ja käytön helppous. Sopimukset saadaan helposti järjestelmään ja Zefort pitää huolta siitä, että huoltosopimuksissa sovitut toimenpiteet myös toteutuvat.” – Jussi Tomperi, CEO, FLS Finland.

Jussi demo

Katso demo

Jussi Karttila esittelee Zefortin keskeisimmät ominaisuudet ja kuinka yrityksesi voi hyötyä markkinoiden kenties älykkäimmästä sopimushallinnan ratkaisusta.

Lue seuraavat asiakastarinat

Ota Zefort heti käyttöön