UNA Oy

UNA kevensi prosessejaan Zefortin avulla

UNA Oy on sairaanhoitopiirien, kuntien ja kuntayhtymien omistama yhtiö, joka hoitaa omistajiensa lukuun sosiaali- ja terveydenhuollon kehitystehtäviä. UNA tarjoaa kehittämis- ja asiantuntijapalveluita ja muodostaa osaamiskeskuksen, joka huolehtii siitä, että kehittämistyön tulokset kyetään hyödyntämään laaja-alaisesti UNA-yhteisössä.

UNAssa sopimukset ovat toiminnan keskiössä: yhtiön toiminta perustuu pääasiassa kehitystehtävien lisäksi sopimusten hallintaan ja olemassa oleviin sopimuksiin. Yhtiöllä on toimintaa usealla paikkakunnalla ja ennen Zefortin käyttöönottoa sopimukset arkistoitiin usein vain paperilla ja kopioita sopimuksista jouduttiin usein lähettämään eri toimipisteiden välillä.

Kevyempiä prosesseja, turhan työn välttämistä

Sähköisen ratkaisun hankinnan päätavoitteet UNAlle olivat päällekkäisen, turhan työn välttäminen, prosessien keventäminen ja riskienhallinnan parantaminen.

Vertailtuaan erilaisia sopimushallinnan palveluita, UNA päätti valita Zefortin digitaalisen sopimusarkistoinnin. Muihin ratkaisuihin verrattuna Zefortin eduiksi nousivat mm. käyttäjäystävällisyys, kustannushyöty sekä mahdollisuus integroida palvelu joustavasti muiden ratkaisuiden kanssa.

Ihastuimme heti ensimmäisessä esittelyssä Zefortin käyttöliittymään ja käytön helppouteen. Nyt muutaman kuukauden käyttökokemuksen perusteella voimme ilolla todeta, että kerrankin on onnistuttu kehittämään tietojärjestelmä, joka ei lisää työtaakkaa – päinvastoin! – Johanna Sorvettula, Leading Legal Counsel, UNA Oy.

Ei tarvetta raskaalle käyttöönottoprojektille

Zefortin ominaisuuksista UNAlle tärkeitä ovat esimerkiksi sopimusten helppo vienti palveluun yhden sähköpostin avulla, sopimuksiin liittyvät muistutukset ja hälytykset, hakuominaisuudet ja yleisesti sopimustietojen löytyminen nopeasti tarvittaessa.

Pilvipalvelun käyttöönotto oli nopeaa ja helppoa, eikä vaatinut merkittäviä resursseja UNAn puolelta.

Olen urallani ollut ottamassa käyttöön useita erilaisia sopimushallinnan ratkaisuja, ja aina ennen niiden käyttöönottoon on liittynyt raskas tietojärjestelmäprojekti. Zefortin käyttöönotto sujui todella helposti ja perinteistä muutosvastarintaa ei ole esiintynyt – Zefortia on mukava käyttää. – Johanna Sorvettula, Leading Legal Counsel, UNA Oy.

Jussi demo

Katso demo

Jussi Karttila esittelee Zefortin keskeisimmät ominaisuudet ja kuinka yrityksesi voi hyötyä markkinoiden kenties älykkäimmästä sopimushallinnan ratkaisusta.

Lue seuraavat asiakastarinat

Ota Zefort heti käyttöön