Tagien hallinta (Finnish)

Tagit ovat sopimuksiin liitettäviä avainsanoja, joita voi käyttää esimerkiksi samanlaisten sopimusten löytämiseen helposti.

Videon transkriptio

    

Hei! Tervetuloa katsomaan tätä videota tagien hallinnoinnista.

Sellaisella administraattorilla, jolla on oikeus tagien hallintaan, löytyy tags-ikoni vasemmassa olevasta palkista.

Ikonia klikkaamalla pääsemme tägien hallinnointipaneeliin ja täällä näemme kaikki tilillä olevat tagit.

Lyhyesti tagien käytöstä.

Tagit siis ovat avainsanoja, joita voi liittää sopimuksille ja käydä sitten sopimusten etsimiseen filtterien avulla.

Tageja voi olla käytössä rajaton määrä, mutta tageja ei missään tapauksessa ole pakko käyttää.

Eli jos ette tageille jotain käyttötarkoitusta omamassa sopimushallinnassanne keksi, ei tagejä todellakaan tarvitse

mihinkään käyttää.

Tageja pääsee tekemään oikeassa yläreunassa olevasta kohdasta.

Voimme luoda tänne vaikka koulutus-nimisen tagin ja huomaamme, että se löytyy nyt tuolta tagi-listalta.

Tageja voi halutessaan inaktivoida.

Eli valitaan haluttu tagi ja painetaan yläreunassa valikosta inactive-painiketta.

Näemme että tagin ulkoasu muuttuu ja inaktiivinen tagi jää kaikille niille sopimuksille, joille se on annettu, mutta

sitä ei pysty enää uusille sopimuksille antamaan.

Eli jos teillä on vaikka joku tiettyyn hankkeeseen liittyvä tagi, niin hankkeen aikana tagi voi olla aktiivinen.

Mutta kun hanke päättyy haluat ehkä inaktivoida sen tagin, jotta sitä ei enää uusille sopimuksille pysty antamaan.

Mutta se säilyy kaikilla niillä sopimuksilla, jotka hankkeen aikana on sillä tagilla merkitty.

Tagin voi myös deletoida.

Taas kerran valita tagi ja painetaan tuota delete-painiketta yläreunasta.

Jos olette epähuomiossa tehneet useamman tagin tarkoittamaan samaa asiaa, voitte valita kyseiset tagit

tältä listalta.

Ja painamalla merge-painiketta voitte antaa tagille nimen ja järjestelmää automaattisesti yhdistää

ne kaksi tagia yhdeksi tagiksi.

Ja niille sopimuksille, joille nämä kaksi tagia oli annettu löytyy nyt tämä uusi tagi.

Tagin perässä oleva numero kertoo kuinka monelle sopimukselle se kyseinen tagi on laitettu Zefortissa.

Tässä lyhyt läpikäynti tagien hallinnasta.